Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG: Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG: Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Năm 2020, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) huyện Tân Hồng đạt được nhiều kết quả nổi bật như:

Thực hiện 52 chuyên mục CCHC phát sóng trên Đài Truyền thanh huyện; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và đăng trên Trang Thông tin điện tử huyện 10 khẩu hiệu về CCHC; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ; Quyết định số 131/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND tỉnh; kế hoạch CCHC của UBND huyện; các danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo Mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn huyện; mô hình hẹn giờ, tiếp nhận, trả kết quả tại nhà và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; “hướng dẫn làm thủ tục kinh doanh và trả kết quả tại nhà, nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng hay ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC - Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022”; kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn huyện,...

(Quang cảnh thực hiện chuyên mục “Đồng hành cùng Nhân dân” trên sóng phát thanh)

Thực hiện 12 chuyên mục “Đồng hành cùng Nhân dân” trên sóng phát thanh; thực hiện 24 “Trang tin địa phương” phát trên kênh truyền hình Đồng Tháp, nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số CCHC năm 2020, hội thi CCHC cấp huyện; tuyên truyền các danh mục TTHC thực hiện theo Mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn huyện; mô hình hẹn giờ, tiếp nhận, trả kết quả tại nhà và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Công tác tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ CCHC, lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng; hạn chế nhũng nhiễu, gây phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch đối với tổ chức, cá nhân trong việc tiếp nhận và trả kết quả./.

Đặng Lẹ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng