Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung tổ chức hội nghị chuyên đề cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Lai Vung tổ chức hội nghị chuyên đề cải cách hành chính

Vừa qua, UBND huyện Lai Vung tổ chức hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung chủ trì, cùng các thành viên: Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Huyện; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; công chức phụ trách công tác cải cách hành chính thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn; đại diện Ban giám hiệu các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh hội nghị chuyên đề cải cách hành chính tại huyện Lai Vung năm 2020)

Tiếp tục cải thiện thứ bậc năm 2019, huyện Lai Vung đứng hàng thứ 5/12 trong toàn tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong những tháng đầu năm 2020, công tác CCHC trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm, đầu năm đều ban hành các văn bản theo quy định và triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành các nội dung của kế hoạch CCHC năm 2020, đến thời điểm này hoàn thành 14/31 nội dung, chiếm 45,16%, đang thực hiện đến cuối năm để đủ cơ sở đánh giá 14/31 nội dung, chiếm 45,16% và chưa thực hiện 3/31 nội dung, chiếm 9,68%.

(Quang cảnh đại biểu tham gia thảo luận  tại hội nghị

chuyên đề cải cách hành chính năm 2020)

Song song với kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Tiến độ thực hiện các nội dung kế hoạch chậm, mới hoàn thành 14/31, có 03 nội dung chưa thực hiện (trong đó có 01 nội dung tỉnh có kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật thì huyện mới triển khai), còn 02 nội dung (thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của Chính phủ, cấp tỉnh, kiến nghị các cấp thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện), do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đối với một số ít đơn vị thiếu thường xuyên và chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa nhịp nhàng đồng bộ…, từ đó đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nội dung có liên quan đến Chỉ số CCHC.

Hội nghị cũng đã bàn các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, nhất là các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Huyện được phân công, phụ trách từng nội dung tiêu chí Chỉ số CCHC; tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phấn đấu đến cuối tháng 10 năm 2020 hoàn thành các nội dung của kế hoạch CCHC 2020 đã đề ra.

(Quang cảnh ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lai Vung 

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2020)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND Huyện đã biểu dương các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND Huyện về công tác CCHC. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng nhấn mạnh trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị và địa phương cần quan tâm tăng cường sự lãnh đạo, điều hành đối với công tác CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc thực thi nhiệm vụ; nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa; rà soát lại quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, không để hồ sơ trễ hẹn; kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng bTTHC; đẩy mạnh khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân khi đến giải quyết TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; tăng cường số  lượng, chất  lượng, hiệu quả cung ứng  dịch vụ công  trực  tuyến  mức  độ 3, 4 cho người dân, tổ chức; phối hợp với Bưu điện khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, nhằm xây dựng các cơ quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn./.

Thủy Quỳnh - Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung