Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Thống nhất giải pháp việc thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Thống nhất giải pháp việc thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Đồng Tháp. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức cuộc họp với đại diện các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Ngân hàng TMCP Công Thương (Viettinbank) chi nhánh tỉnh Đồng Tháp để trao đổi, thống nhất về phương thức thanh toán trực tuyến.

(Quang cảnh hội nghị trao đổi, thống nhất Phương thức thanh toán trực tuyến)

Qua trao đổi, các đơn vị thống nhất các nội dung thực hiện như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông gửi văn bản đến các đơn vị yêu cầu mở tài khoản thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến.

Sở Tài chính cân đối kinh phí, hướng dẫn các đơn vị, địa phương cách thức, quy trình thanh toán đối với phí đối soát giao dịch hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Ngân hàng TMCP Công Thương (Viettinbank) chi nhánh tỉnh Đồng Tháp cung cấp đầu mối liên hệ mở tài khoản các điểm giao dịch cho Sở Thông tin và Truyền thông. Thông báo cho các điểm giao dịch về nội dung hỗ trợ các đơn vị mở tài khoản thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo bản ký kết hợp tác về thanh toán dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị ký kết.

          Thời gian phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành vào quý IV năm 2020./.

                                                                   Quốc Cường, Sở Thông tin và Truyền thông