Xuất bản thông tin

null HUYỆN TAM NÔNG: Tổng kết công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TAM NÔNG: Tổng kết công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

(Quang cảnh Hội nghị Tổng kết)

Trong năm 2021, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của huyện Tam Nông thực hiện đạt được nhiều kết quả, cụ thể như: Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện; kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên; công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú đa dạng; việc triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính được triển khai cơ bản đúng tiến độ; việc ứng dụng công nghệ thông tin đạt được hiệu quả và trở thành phương tiện không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, đặc biệt là thực hiện tốt việc kiểm soát tình hình dịch Covid-19, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng thời, hội nghị cũng đã tập trung trao đổi, phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp, những cách làm hay để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Huyện và Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước huyện Tam Nông giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai thực hiện đồng bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ Huyện đến xã và trong các cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành chuyên môn Huyện, Bưu điện Huyện và UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nhất là tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 từ Huyện đến các xã, thị trấn,

(Quang cảnh Chủ tịch UBND Huyện trao giấy khen cho các tập thể và các cá nhân)

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Huyện đã trao giấy khen cho 08 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021./.

Hoài Hạnh, Phòng Nội vụ huyện Tam Nông