Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên năm 2020

Chiều ngày 17/7/2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên năm 2020, với chủ đề "Thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức với công tác cải cách hành chính".

Đến tham dự chương trình gặp gỡ, đối thoại, có ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cùng với 400 đại biểu là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành Tỉnh, công chức, viên chức của các sở, ngành Tỉnh và sinh viên trường Đại học Đồng Tháp.

(Quang cảnh các Diễn giả tham gia đối thoại giữa Lãnh đạo Tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên)

Tại buổi gặp gỡ công chức, viên chức và thanh niên đã đặt câu hỏi xoay quanh nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay như: Cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, vai trò của thanh niên trong việc tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, v.v.. Bên cạnh đó, công chức, viên chức và thanh niên cũng đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh.

(Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi đến lãnh đạo Tỉnh

tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại)

Những ý kiến, băn khoăn, vướng mắc của công chức, viên chức và thanh niên đã được lãnh đạo tỉnh trả lời thỏa đáng; đồng thời, khích lệ, động viên để công chức, viên chức và thanh niên phát huy sức trẻ trong việc tham gia vào các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

(Các Thí sinh nhận giải Nhất, Nhì, Ba tại Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối,

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên)

(Các Thí sinh nhận giải Khuyến khích tại Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối,

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên)

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt giải trong Hội thi./.

                                                                              Kim Kha, Sở Nội vụ