Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Chỉ đạo khắc phục những hạn chế qua kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Chỉ đạo khắc phục những hạn chế qua kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Theo Quyết định số 151/QĐ-UBND-HC ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và công bố chỉ số đánh giá cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh, huyện Hồng Ngự tiếp tục giữ vững được hạng nhất về chỉ số Cải cách hành chính với chỉ số 88,66%, giảm 1,45% so với năm 2019.

 

 

(Quang cảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hồng Ngự)

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và cải thiện chỉ số CCHC của huyện năm 2021. Vừa qua, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Công văn số 368/UBND-HC ngày 22/3/2021 về khắc phục những hạn chế qua kết quả công bố chỉ số CCHC năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá lại các chỉ số còn hạn chế, kịp thời ban hành Kế hoạch, chỉ đạo khắc phục và cải thiện các chỉ số CCHC năm 2021 đối với lĩnh vực ngành phụ trách; tăng cường nghiên cứu, chủ động đề xuất giải pháp mới, cách làm hay trong CCHC.

Đồng thời, giao trách nhiệm Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của Huyện năm 2021./.

Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự