Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Kiểm tra và làm việc với bộ phận Một cửa tại Bưu điện thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Kiểm tra và làm việc với bộ phận Một cửa tại Bưu điện thành phố

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự cùng các ngành liên quan đã đến kiểm tra và làm việc với Bộ phận Một cửa tại Bưu điện thành phố về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

(Quang cảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự đến kiểm tra và làm việc với Bộ phận Một cửa tại Bưu điện thành phố)

Thời gian qua, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Theo đó, tính đến hết quý III/2021, thành phố Hồng Ngự đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trước hạn, đúng hạn tổng cộng 122.171/122.685 hồ sơ, thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 99,58%; có 55 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, lý do một số hồ sơ phải tham khảo ý kiến nhiều ngành, phải đo đạc lại vì thay đổi hệ thống bản đồ, người sử dụng đất chưa thống nhất ranh giới giữa các chủ sử dụng đất giáp ranh, quá trình thẩm tra lại nguồn gốc sử dụng đất,... tất cả các hồ sơ trễ hạn đều được gửi thư xin lỗi theo quy định. Về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, trong quý III/2021, đã tiếp nhận và giải quyết 133/172 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 77,32%; tiếp nhận và trả kết quả 62/172 hồ sơ bưu chính công ích, đạt tỷ lệ 36%.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, nhất là ở địa bàn xã, phường vẫn còn hạn chế. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn Bưu điện thành phố nghiên cứu, cân đối, đề xuất Bưu điện Tỉnh giảm mức phí dịch vụ bưu chính công ích để khuyến khích người dân sử dụng, nhất là trong tình hình Covid-19 còn diễn biến khó lường.

Thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý Bưu điện và các công chức chuyên môn tiếp nhận và trả kết quả, nhân viên Bưu điện cần tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi tiếp xúc, thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính./.

Quốc Tín - Vị Thảo,  Trung tâm VH - TT và TT thành phố