Xuất bản thông tin

null Kết quả bước đầu khả quan về hoạt động của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp trong 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả bước đầu khả quan về hoạt động của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp trong 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả bước đầu khả quan về hoạt động của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp trong 6 tháng đầu năm 2020

Được xác định là đường dây nóng thống nhất trong toàn tỉnh để tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp đã được UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2020. Qua hơn 6 tháng vận hành, kết quả hoạt động của Tổng đài đã cho thấy những tín hiệu rất khả quan.

Ảnh: Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp

Cụ thể, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020, hệ thống Tổng đài 1022 của Tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện 4.347 cuộc gọi (gồm: 2.265 cuộc gọi vào, 2.082 cuộc gọi ra) của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Điện thoại viên tổ chức tiếp nhận và lập 2.554 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, trong đó có 806 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến TTHC. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận qua điện thoại: 1.949 ý kiến, email: 48 ý kiến, zalo: 252 ý kiến, website 1022.dongthap.gov.vn: 148 ý kiến, facebook: 157 ý kiến.

          Phần lớn phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, Chính sách bảo trợ, Công an, Bảo hiểm xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp; tìm hiểu thông tin về việc tạm dừng các hoạt động trong mùa dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh; chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Công văn số 274/UBND-KT ngày 27/4/2020 của UBND Tỉnh hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Các yêu cầu đều được Điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời. Kết quả xử lý, Tổng đài 1022 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 2.521 ý kiến (đạt 98,71%), hiện còn 33 ý kiến, phản ánh đang được cơ quan có liên quan kiểm tra, giải quyết.

Trong quá trình vận hành Tổng đài 1022, Văn phòng UBND Tỉnh đã theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, hỗ trợ và cung cấp các thông tin cần thiết để điện thoại viên thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đã tham mưu UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc giao tiếp với công dân và các chỉ đạo khác để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Tổng đài.

Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Lễ Công bố vận hành Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp vào ngày 03/01/2020

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, Văn phòng UBND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, VNPT Đồng Tháp thực hiện chương trình Đồng hành cùng nhân dân và các phóng sự phát trên sóng Phát thanh và Truyền hình của Tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, tuyền truyền đến tổ chức, công dân trên địa bàn về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án, với nhiều hình thức như: Đặt Banner về Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương liên kết với địa chỉ: 1022.dongthap.gov.vn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, các Tổ hòa giải ở cơ sở, các buổi họp dân định kỳ tại cộng đồng dân cư; phát video clip tuyên truyền về Tổng đài 1022 tại Bộ phận Một cửa các cấp; công khai Bảng thông tin về Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp tại các điểm đông dân cư, trục giao thông chính...

 

Ảnh: Các kênh tiếp nhận của Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 trên địa bản tỉnh Đồng Tháp thời gian qua đạt kết quả rất khả quan, mang lại lợi ích thiết thực, thu hút rất nhiều phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, số lượng cuộc gọi đến, số lượng phiếu tiếp nhận hằng tháng cơ bản duy trì ổn định. Đặc biệt, công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp giữa Tổng đài 1022 với các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện tốt theo Quy chế được UBND Tỉnh ban hành. Kết quả hoạt động của Tổng đài đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin và việc tiếp nhận, phản hồi các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; từng bước tạo được niềm tin của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh về kênh thông tin mới được UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổng đài, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh nhằm mang lại sự hài lòng nhiều hơn nữa đối với tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, điện thoại viên tiếp tục nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận yêu cầu và phản hồi kịp thời đến tổ chức, công dân.

Về phía Văn phòng UBND Tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh) sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của Tổng đài 1022, đặc biệt là các phản ảnh, kiến nghị của người dân để tham mưu UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời; đảm bảo thực hiện đúng mục đích, ý nghĩa của Đề án thí điểm thành lập Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp./.

                                       - Trung tâm KSTTHC&PVHCC tỉnh Đồng Tháp -