Xuất bản thông tin

null HUYỆN THÁP MƯỜI: Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THÁP MƯỜI: Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2022, bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tháp Mười đã có buổi họp với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, Bưu điện Huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện, nhằm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Trong quý I năm 2022, UBND huyện Tháp Mười tập trung xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong đó trọng tâm là việc tự kiểm tra CCHC, phát động các phong trào thi đua,.... Theo đó, công tác CCHC của huyện Tháp Mười đã chuyển biến tích cực, cụ thể: Ở cấp xã đã tiếp nhận 90 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cấp huyện tiếp nhận 336 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích cấp huyện được 264 hồ sơ, cấp xã được 40 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cấp huyện, cấp xã đều đạt trên 98%,...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới, tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận các nội dung như: Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử, tiếp tục triển khai và xây dựng thêm một số mô hình mới, cách làm hay trong công tác CCHC; tập huấn, thành lập Tổ hỗ trợ, tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đơn giản hóa các thủ tục hành chính,…

(Quang cảnh Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể có thành tích tiêu biểu )

Phát biểu tại cuộc họp, Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND Huyện đã đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương: Tăng cường và quan tâm hơn nữa đối với hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; chú trọng đến việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng và trước hạn; niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC; tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được UBND Huyện giao; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm mang đến sự hài lòng cho tổ chức và người dân. Đồng thời, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, hướng đến thực hiện chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Huyện cũng đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4./.

Hoàng Kha , TTVH-TT và TT huyện Tháp Mười