Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Người dân hài lòng kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Người dân hài lòng kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, tổ chức triển khai  thực hiện đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

Ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trờng đã chỉ đạo công chức, viên chức trong đơn vị tập trung giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, vì dân phục vụ, nói không với tiêu cực. Kết quả, từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến 10 tháng 12 năm 2020 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết 2.949 hồ sơ (trễ hẹn 03 hồ sơ) chiếm tỷ lệ 0,1%, tất cả hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định, không có trường hợp sai sót phải thực hiện thư xin lỗi. Tính riêng, tháng 11 năm 2020, đã tiếp nhận: 391 hồ sơ, trong đó: Giải quyết: 280 hồ sơ, giải quyết trước hạn: 278 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 02 hồ sơ, chưa đến hạn: 111 hồ sơ,…đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 đối với 46 thủ tục (lĩnh vực đất đai: 03 thủ tục, lĩnh vực môi trường: 14 thủ tục, lĩnh vực tài nguyên nước: 13 thủ tục và lĩnh vực khoáng sản: 16 thủ tục).

          (Quang cảnh người dân giao dịch thủ tục hành chính Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh)

Đạt được những kết quả nêu trên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm trong chỉ đạo điều hành công tác CCHC, nhất là, ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Chấn chỉnh công tác phân khai, sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chấn chỉnh thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm giao việc; chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai; chấn chỉnh công tác CCHC qua kết quả kiểm tra quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hẹn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc với công dân; báo cáo việc giải quyết TTHC trễ hẹn; chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC qua kết quả kiểm tra quý II năm 2020; chấn chỉnh việc thực hiện kế hoạch CCHC và kế hoạch rà soát TTHC năm 2020,... tuy nhiên, vẫn còn hạn chế: Việc xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử thực hiện chưa tốt; việc giải quyết TTHC chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Với sự quyết tâm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với tổ chức, người dân kịp thời, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định, được tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước./.

  Anh Trung, Sở Tài nguyên và Môi trường