Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính  tại huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Kiểm tra công tác cải cách hành chính  tại huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-SXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2022, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng về công tác cấp giấy phép xây dựng.

Qua kiểm tra tại hai địa phương, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của địa phương. Các TTHC liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đồng thời đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Huyện để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tra cứu, khai thác thông tin; tất cả các TTHC đều được thực hiện theo cơ chế một cửa, việc giải quyết TTHC được xử lý, vận hành trên phần mềm một cửa điện tử của Tỉnh; thực hiện tốt việc ghi chép và theo dõi sổ giao nhận hồ sơ.

(Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Hồng Ngự)

Tính từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Hồng Ngự đã tiếp nhận và giải quyết 98 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hẹn); Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tân Hồng đã tiếp nhận và giải quyết 105 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hẹn). Qua kiểm tra thực tế một số hồ sơ cho thấy tất cả hồ sơ TTHC lĩnh vực cấp phép xây dựng đều được thực hiện đúng theo quy trình tại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Tân Hồng)

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế như: Giấy phép xây dựng (trang 2) chưa thực hiện đúng mẫu; một số hồ sơ thiếu bản cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình liền kề; bản vẽ đã được cấp phép xây dựng chưa ghi đầy đủ thông tin; còn nhận dư một số giấy tờ (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề) không thuộc thành phần hồ sơ theo quy định.

Trong thời gian sắp tới, Đoàn kiểm tra đề nghị hai địa phương tiếp tục  tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện TTHC về cấp phép xây dựng; nghiên cứu giải pháp để thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; đồng thời, cần đề xuất áp dụng mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính./.

Trung Hiếu, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp