Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chức năng nghiệp vụ đối với các nhóm thủ tục hành chính thuộc cấp huyện và cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chức năng nghiệp vụ đối với các nhóm thủ tục hành chính thuộc cấp huyện và cấp xã

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn hướng dẫn bổ sung thêm một số tính năng của phần mềm sử dụng trong một cửa điện tử trên địa bàn huyện.

 Đối tượng được tập huấn là tất cả công chức, viên chức tham gia xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Bưu điện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Huyện.

Quang cảnh báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị tập huấn

            Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu các tính năng cơ bản của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hướng dẫn sử dụng các tính năng của Hệ thống trong việc tiếp nhận hồ sơ và nhập dữ liệu các thông tin; quá trình luân chuyển hồ sơ và xử lý hồ sơ đối với các công chức, viên chức, lãnh đạo trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình sử dụng,...

Quang cảnh buổi tập huấn

Đồng thời, tại buổi tập huấn, các công chức, viên chức còn được thực hành trực tiếp trên máy tính để sử dụng thành thạo Hệ thống thông tin một cửa điện tử; cập nhật các quy trình nội bộ và xây dựng quy trình điện tử. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được công khai, minh bạch, hiệu quả./.

                     Thanh Tùng, Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện Tân Hồng