Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính năm 2020

Vừa qua, tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020. Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì hội nghị; các đại biểu tham dự: Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị xã, thành phố; đại diện trên 40 công ty, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

(Quang cảnh Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020)

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin nhanh kết quả hoạt động của ngành từ đầu năm đến nay, Sở đã ban hành 31 kế hoạch, 79 văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; tiếp nhận 475 hồ sơ (tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình), số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 63,78%; số hồ sơ nhận qua bưu chính công ích đạt 41,4%; số hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích đạt 45,2%. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Song song đó, Sở tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 02 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa gồm: Tiếp nhận thông báo quảng cáo sản phẩm trên bảng, băng rôn và quảng cáo đoàn người, tuyên truyền về Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022; mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến thông qua hình thức lấy phiếu về mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

(Quang cảnh đại diện tổ chức, doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị)

Tại buổi đối thoại, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp có ý kiến trao đổi, những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trao đổi, giải đáp và thông tin thêm những vấn đề mà doanh nghiệp, cá nhân quan tâm.

Thông qua Hội nghị, nhằm tuyền truyền đến tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh quy định về thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; kết hợp mô hình dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Từ đó, giúp người dân, tổ chức, cá nhân giảm bớt thời gian đi lại, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính./.

Anh Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch