Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Ủy ban nhân dân xã Tân Bình đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Ủy ban nhân dân xã Tân Bình đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Nhằm thực hiện tốt Công văn số 13/UBND-HC ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Tân Bình đã ban hành Công văn số 30/UBND-HC ngày 14/01/2021 về hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, quy định công chức chuyên môn tại Bộ phận Một cửa xã thực hiện tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản công dân điện tử, rà soát, scan, chụp ảnh và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên điện thoại thông minh hoặc máy tính của công chức và hoàn thành các bước nộp hồ sơ trực tuyến.

Quang cảnh công chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh

Sau 02 tháng triển khai thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến đã tạo được 261 tài khoản công dân và thực hiện được 432 hồ sơ trực tuyến chủ yếu thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội, liên thông thủ tục hành chính, tất cả đều được trả đúng và trước hạn. Đặc biệt hơn, số hồ sơ trực tuyến những tháng đầu năm 2021 tăng vọt so với cả năm 2020 (cả năm 2020 chỉ có 06 hồ sơ).

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Tân Bình thực hiện việc tuyên truyền các chuyên mục cải cách hành chính liên quan đến việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Trạm Truyền thanh xã, bảng tuyên truyền điện tử tại Bến phà Tân Bình, đồng thời trang bị màn hình tivi có kết nối internet tại Bộ phận Một cửa, giúp người dân có thể xem, hiểu và nhận thức rõ hơn về lợi ích từ thực hiện các mô hình hay về cải cách hành chính, trong đó có việc nộp hồ sơ trực tuyến.

Quang cảnh người dân ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính và xem các chuyên mục tuyên truyền

cải cách hành chính tại Bộ phận Một cửa

Từ việc tuyên truyền đến người dân về các mô hình CCHC và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh mạch trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức xã,…góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của huyện Thanh Bình nói chung và của xã Tân Bình nói riêng được cao hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Trung Quân, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Tân Bình