Xuất bản thông tin

null SỞ NỘI VỤ: Khai mạc Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NỘI VỤ: Khai mạc Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022

Ngày 28/4, Sở Nội vụ Đồng Tháp (Ban Tổ chức) tổ chức khai mạc Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội thi).

Buổi lễ khai mạc Hội thi được tổ chức qua hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 400 đại biểu từ các điểm cầu:

- Điểm cầu Sở Nội vụ: Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Tổ Thư ký, Tổ phục vụ và kỹ thuật Hội thi; đại diện của các đội thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp.

- Điểm cầu các sở, cơ quan ngang sở và Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh: Đại diện lãnh đạo đơn vị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc; thí sinh tham dự Hội thi.

- Điểm cầu huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc; đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; thí sinh tham dự Hội thi.

Ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban BTC phát biểu khai mạc Hội thi

Hội thi nhằm nâng cao sự hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác nội vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương về quy định pháp luật ngành Nội vụ. Thông qua Hội thi, các thí sinh có thể trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đang công tác tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện công tác nội vụ.

Vòng 1 của Hội thi được tổ chức thi theo tuần:

- Tuần 1: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 28/4/2022.

- Tuần 2: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 05/5/2022.

- Tuần 3: Bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 12/5/2022.

Các thí sinh sẽ phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút trên nền tảng thi trực tuyến Myaloha. Mỗi thí sinh chọn cho mình 01 trong 03 bộ đề thi và chỉ được tham gia thi 01 lần duy nhất. Trước đó, Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức cho các thí sinh thi thử vào ngày 26/4/2022.

Kết thúc Vòng 1, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 15 đội có điểm thi trắc nghiệm cao nhất (điểm trung bình cộng của các thành viên trong đội thi sau 03 tuần) của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Vòng 2./.

Kiều Diễm, Sở Nội vụ