Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Vừa qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì cuộc họp với Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các công chức, viên chức làm tham mưu công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

 

(Quang cảnh cuộc họp)

Cuộc họp nhằm đánh giá lại những kết quả, hạn chế trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, nhiều kết quả nổi bật đã được thực hiện như: Phối hợp với Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh làm clip hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho người dân, doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, qua mô hình hẹn giờ tại nhà người dân; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Tổng đài 1022 bằng các hình thức như lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề đồng thời thông tin trực tiếp khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác, trong các cuộc hội thảo nông dân, sinh hoạt hội quán,.. Tuy nhiên, mặc dù Sở đã tích cực vận động, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích, mô hình hẹn giờ tại nhà người dân bằng nhiều hình thức nhưng tỷ lệ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến; nộp hồ sơ và trả kết quả qua bưu chính công ích phát sinh phí vẫn còn ở mức thấp, do thói quen đa số tổ chức, cá nhân vẫn thích nộp hồ sơ trực tiếp; bên cạnh đó, phương án rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực kiểm lâm, phát triển nông thôn đã đơn giản hóa rất nhiều trong thành phần hồ sơ, do đó trong thời gian tới đơn vị khó có thể cắt giảm được nữa.

Tại cuộc họp, với quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021, tăng cường, đẩy mạnh việc tuyên truyền tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, mô hình hẹn giờ tại nhà người dân, nộp hồ sơ và trả kết quả qua bưu chính công ích, nộp thủ tục hành chính liên thông giữa Sở và Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ; tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhằm tiết kiện tối đa chi phí và thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính; không để tình trạng trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn trên văn bản giấy và trên phần mềm;…. Đồng thời, để đạt được chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Tỉnh giao cho ngành, các Chi cục trực thuộc có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện phối hợp với các công chức phụ trách chuyên môn của các Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế cấp huyện tiến hành tổng hợp rà soát gửi về Sở đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cách làm và giải pháp mới cho Sở trong công tác cải cách hành chính năm 2021./.

                                                                                    Tuyết Loan, Sở NN&PTNT