Xuất bản thông tin

null SỞ TƯ PHÁP: Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TƯ PHÁP: Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Để thống nhất quan điểm, nhận thức của công chứng viên, viên chức chuyên môn và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Tỉnh đối với những quy định mới trong Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2021 và thay thế Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BTP, tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội Công chứng viên Tỉnh, 14/14 tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ tại các tổ chức hành nghề công chứng. Hội nghị do bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

 

(Quang cảnh ông Nguyễn Thanh Tâm - PGĐ Sở triển khai nội dung Thông tư)

Tại hội nghị ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng về quy định công chứng viên thay đổi nơi hành nghề; tập sự hành nghề công chứng; đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm và xử lý vi phạm hành chính về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng; lời chứng và một số biểu mẫu mới trong Thông tư số 01/2021/TT-BTP,…Bên cạnh đó, đã trình bày một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến hoạt động công chứng và yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm các công văn chấn chỉnh của Sở Tư pháp trong hoạt động công chứng.Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, hỏi đáp nhằm đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực hiện hoạt động công chứng.

Bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đề nghị trong thời gian tới các đại biểu cần chú trọng thực hiện nghiêm Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Thông tư số 01/2021/TT-BTP và những quy định liên quan đến hoạt động công chứng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn chấn chỉnh hoạt động công chứng, những định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với hoạt động công chứng; các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên cần tuân thủ đạo đức hành nghề công chứng, đáp ứng được nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, góp phần đưa nghề công chứng ngày càng phát triển.

 

(Quang cảnh bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Qua hội nghị này, các công chứng viên và những người làm công tác công chứng được trang bị thêm những kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác công chứng trên địa bàn tỉnh./.

Sở Tư pháp