Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Tập huấn hướng dẫn phần mềm chấm điểm công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Tập huấn hướng dẫn phần mềm chấm điểm công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn phần mềm chấm điểm công tác thực hiện dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cho các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Để công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, Sở Nội vụ đã ban hành hướng dẫn chấm điểm kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ trên cơ sở Quyết định số 1002/QĐ-UBND-HC ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh và Quyết định số 86/QĐ-BCĐ ngày 30/6/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bảng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và tương đương.

(Quang cảnh hội nghị tập huấn hướng dẫn chấm điểm phần mềm chấm điểm công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ)

           Việc thực hiện chấm điểm công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ.

          Tại buổi tập huấn các cơ quan, đơn vị, địa phương được truyền đạt đầy đủ các nội dung. Đồng thời, nghiên cứu thảo luận, mạnh dạn làm rõ những vấn đề khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

          Kim Kha, Sở Nội vụ