Xuất bản thông tin

null SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành mới 10 thủ tục hành chính (TTHC); sửa đổi, bổ sung 21 TTHC, cụ thể: TTHC ban hành mới là 10 thủ tục, bao gồm: Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia; cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào; cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào; gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới; gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS; Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia; cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ; cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ; TTHC cấp Tỉnh sửa đổi, bổ sung là 21 thủ tục, bao gồm: Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia; thủ tục cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia; thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia; thủ tục cấp Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia; cp Giy phép liên vn gia Vit Nam và Campuchia; cp Giy phép liên vn gia Vit Nam và Lào; cp li Giy phép liên vn gia Vit Nam và Lào; gia hn thi gian lưu hành ti Vit Nam cho phương tiện ca Lào; Gia hn thi gian lưu hành ti Vit Nam cho phương tiện ca Campuchia; chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác; chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác; cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác; chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối; cấp phép thi công nút giao đấu nối; gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối; chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đang khai thác; cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ; cấp phép thi công công trình đường bộ trên tỉnh lộ đang khai thác; cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn; Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.

Quyết định này thay thế các TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy trùng với Quyết định này được công bố tại Quyết định số 1712/QĐ- UBND-HC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải có 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Xem Quyết định tại đây/.

Vĩnh Thái, Sở Giao thông và vận tải