Xuất bản thông tin

null Sở Xây dựng tổ chức tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Xây dựng tổ chức tập huấn công tác soạn thảo văn bản hành chính

Nhằm giúp công chức, viên chức nâng cao kiến thức, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư cho công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng.

(Quang cảnh ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các quy định

tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư)

Tại buổi tập huấn, ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật trình bày văn bản,  quy trình xử lý văn bản đi, đến, quy định liên quan đến văn bản điện tử,… Đồng thời, giải đáp một số vướng mắc trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản trong thời gian qua.

Qua buổi tập huấn, đã giúp cho công chức, viên chức nắm được các quy định về thể thức, kỹ thuật, nâng cao kỹ năng trình bày trong soạn thảo, ban hành các văn bản hành chính, từ đó, nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính của Sở trong thời gian tới./.

Trung Hiếu - Sở Xây dựng