Xuất bản thông tin

null SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: Phần lớn người dân và doanh nghiệp đánh giá ở mức cao đối với sự phục vụ của Sở qua kết quả đo lường sự hài lòng

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: Phần lớn người dân và doanh nghiệp đánh giá ở mức cao đối với sự phục vụ của Sở qua kết quả đo lường sự hài lòng

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 và Công văn số 05/UBND-KSTTHC ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về việc tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 1299/KH-SKHĐT ngày 29/5/2020 về việc đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở. Đồng thời, để đảm bảo tính khách quan, trung thực của kết quả khảo sát, Sở đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh cử đại diện tham gia giám sát việc tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lãnh đạo Sở đã cử viên chức trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nên số lượng người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp thấp, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm thực hiện, đến nay Sở đã tổ chức khảo sát đủ 400 phiếu theo kế hoạch, nội dung bao gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân và doanh nghiệp lựa chọn; câu hỏi của phiếu khảo sát thể hiện nội dung của các tiêu chí đo lường sự hài lòng; đồng thời, phản ánh quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công.

Qua kết quả khảo sát, nhìn chung người dân và doanh nghiệp đều đánh giá ở mức cao đối với sự phục vụ của Sở, nhất là đối với những nội dung: Niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính; công chức một cửa hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo; thái độ giao tiếp lịch sự; không có trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu. Từ đó, có thể nhận thấy chất lượng phục vụ của Sở tiếp tục được nâng lên, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thì chất lượng phục vụ của Sở đối với một số nội dung vẫn còn hạn chế nhất định như: Biết Sở qua "hỏi người thân, bạn bè" (chiếm 34,5%); lấy biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (chiếm 72%); còn trường hợp đi lại "03 lần" và "04 lần" trong quá trình giải quyết công việc (chiếm 7,75%). Qua đó, đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và mong muốn nhiều nhất của người dân, doanh nghiệp như: Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính (chiếm 77,8%); mở rộng các hình thức thông tin để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính công (chiếm 71,8%); rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (52%).

Kết quả khảo sát phần nào đã giúp Sở nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp, cũng như những lưu ý để có giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công trong thời gian tới. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc cử viên chức trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin quốc gia đã góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở đạt khoảng 90% trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết.

Xem kết quả khảo sát tại đây./.

Thanh Thoảng, Sở Kế hoạch và Đầu tư