Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính quý I/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính quý I/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 27/11/2020 về kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính và tổ chức kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính đối với các đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2021.

Theo đó, trong quý I/2021, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân Phường 1 và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, với  nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành quy định về giờ làm việc hành chính; việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc ban hành và thực hiện quy chế văn hóa công sở; việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và cá nhân; công tác tiếp công dân tại các đơn vị.

(Quang cảnh đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Phường 1)

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đều thực hiện khá tốt các quy định về giờ làm việc hành chính; không có trường hợp sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững tạo nền tảng thực hiện công sở có văn hóa, nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các công chức tiếp xúc giải quyết công việc trực tiếp với công dân. Tuy nhiên, có đơn vị chưa niêm yết Nội quy cơ quan, Quy chế văn hóa công sở tại bảng thông báo của đơn vị, một vài công chức chưa đeo thẻ khi thực thi công vụ.

Qua kiểm tra các đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc chấn chỉnh các thiếu sót, phát huy các yếu tố tích cực, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Nguyễn Tấn Lộc - Thanh tra viên Thanh tra thành phố Sa Đéc.