Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành iDesk, chữ ký số và phần mềm Một cửa điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành iDesk, chữ ký số và phần mềm Một cửa điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022

Ngày 17, 18 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành iDesk, chữ ký số và phần mềm Một cửa điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Đợt tập huấn được chia làm 03 lớp với hơn 320 cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, phường và các trường học trực thuộc UBND thành phố Sa Đéc.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu đã được thực hành các tính năng của phần mềm iDesk như: Xử lý văn bản đến/đi, đổi mật khẩu, cách tạo hồ sơ điện tử, tìm kiếm văn bản, tra cứu - thống kê văn bản, ký số 02 lớp,… Bên cạnh đó, đại biểu còn được hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm Một cửa điện tử như: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến từ một cửa Thành phố, đến các phòng ban chuyên môn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và kết thúc hồ sơ, cách xử lý một số tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng các phần mềm.

Được biết, mục tiêu của đợt tập huấn là nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong môi trường mạng, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, chuyên viên trong cơ quan, từ đó nâng cao số lượng thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính Thành phố./.

Nguyễn Thanh Hiền, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Sa Đéc