Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2026

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2026 với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp.

Lễ ký kết được tổ chức tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Thanh Bình – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Huỳnh Minh Thức – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp (Tỉnh đoàn), các đồng chí là lãnh đạo ban, bộ phận thuộc Tỉnh Đoàn, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và các đồng chí trong Tổ Tham vấn chuyển đổi số cộng đồng cấp tỉnh, các bạn đoàn viên, thanh niên trong Tổ Thanh niên chuyển đổi số cộng đồng của các đơn vị, thường trực các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn, đại diện các doanh nghiệp Viettel Đồng Tháp, VNPT Đồng Tháp và Bưu điện Tỉnh.

Lễ ký kết giữa hai đơn vị

Chương trình phối hợp hoạt động nhằm mục đích tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số của Tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, chú trọng tính hiệu quả và tính tiên phong của Đoàn thanh niên, chuyển sinh hoạt lên môi trường số. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công cuộc chuyển đổi số của Tỉnh.

Chuyển đổi số là quá trình đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp thiết của cả nước nói chung, của tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Do đó việc ký kết sẽ là sự kiện đánh dấu sự hợp tác giữa hai đơn vị để cùng nhau đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên mảnh đất Sen hồng Đồng Tháp.

Nhân buổi lễ ký kết, Tỉnh đoàn cũng ra mắt giới thiệu Đội hình Tham vấn Chuyển đổi số cấp tỉnh có các thành viên là Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Viettel Đồng Tháp, VNPT Đồng Tháp, Bưu điện Tỉnh. Song song đó, Thành đoàn và Huyện đoàn của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng sẽ thành lập Đội hình Thanh niên Chuyển đổi số cấp huyện.

Đội hình Tham vấn Chuyển đổi số cấp tỉnh sẽ là cánh tay hỗ trợ đắc lực để triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên cả ba phương diện: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Trao Quyết định thành lập cho thành viên Tổ Tham vấn Chuyển đổi số

Giới thiệu về chuyển đổi số với các đoàn viên thanh niên

Cuối chương trình ký kết, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu, trao đổi thảo luận với các đoàn viên về chuyển đổi số, các định hướng về chuyển đổi số của Tỉnh trong thời gian tới./.

Bích Ngọc – Sở Thông tin và Truyền thông