Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị chuyên đề chấn chỉnh công tác cải cách hành chính sau khi đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2021.

 

(Quang cảnh Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung)

Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện cho thấy, các Phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện có triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính năm 2021 của huyện; có ban hành kế hoạch tự kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021; có phân công cụ thể từng nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các công chức phụ trách có liên quan và thực hiện báo cáo định kỳ đúng quy định.

(Quang cảnh đại diện Phòng chuyên môn phát biểu ý kiến)

 Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính ở các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác văn thư, lưu trữ chưa thực hiện tốt; tình hình cập nhật công khai thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn sai sót; việc giải quyết hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn ít;…

Description: D:\TRANG TIN\2021\T4\02\Still0401_00000.jpg

(Quang cảnh toàn hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung yêu cầu từng đơn vị khẩn trương ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế nêu trên và có thời gian, lộ trình khắc phục cụ thể; cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để tìm ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn hạn chế; phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị,… Đồng thời, sẽ chỉ đạo thành lập Tổ tư vấn để tham mưu và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện./.

Kha Mẫn - Phòng Nội vụ Lai Vung