Xuất bản thông tin

null HUYỆN TAM NÔNG: Tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đội ngũ giáo viên, học sinh

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TAM NÔNG: Tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đội ngũ giáo viên, học sinh

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về Cải cách hành chính huyện Tam Nông năm 2021; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về Cải thiện chỉ số cải cách hành chính huyện Tam Nông năm 2021;

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao số lượng thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Tổ Tuyên truyền, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tổ hỗ trợ).

(Quang cảnh buổi tuyên truyền)

Vào ngày 09 tháng 10 năm 2021, Tổ đã tổ chức lớp tập huấn trực tuyến tuyên truyền, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đối tượng là giáo viên các điểm trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

            Qua buổi tập huấn này, đã tuyên truyền và hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên các điểm trường có điều kiện bước đầu tiếp cận với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho người thân và gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, dự kiến đội ngũ giáo viên các điểm trường sẽ tuyên truyền đến các em học sinh các khối 9,10,11,12 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom. Đồng thời, trong thời gian tới, Tổ hỗ trợ sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn đến các đối tượng khác trên địa bàn huyện.

Hoài Hạnh - Phòng Nội vụ huyện Tam Nông