Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III của ngành Xây dựng.

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III của ngành Xây dựng.

Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; đồng thời, nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của viên chức ngành xây dựng tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh thẩm kế viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ.

Ngày 17 tháng 4 năm 2022, tại Khách sạn Hòa Bình, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị, Bộ Xây dựng đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Xây dựng - hạng III cho các viên chức Ngành xây dựng.

 

(Quang cảnh ông Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại lễ khai giảng)

Tham dự Lễ khai giảng có bà Nguyễn Lê Phương Loan, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị và 167 học viên là viên chức thuộc 03 đơn vị sự nghiệp cấp Tỉnh, 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất của 09 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

(Quang cảnh lễ khai giảng)

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Xây dựng - hạng III bao gồm 09 chuyên đề, được bố cục thành 03 phần: Phần I "Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước (03 chuyên đề); phần II "Kiến thức chuyên ngành, đào tạo nghề nghiệp và các kỹ năng liên quan" (06 chuyên đề) và phần III "Tìm hiểu thực tế và báo cáo thu hoạch".

Theo đó, thời gian khóa học là 06 tuần, được tổ chức theo hình thức đào tạo trực tuyến.

Các giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế đến từ Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị - Bộ Xây dựng.

Trung Hiếu, Sở Xây dựng