Xuất bản thông tin

null Châu Thành tổ chức tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ và công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành tổ chức tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ và công tác cải cách hành chính

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tổ chức 02 lớp tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ và công tác cải cách hành chính năm 2020.

Thành phần tham dự buổi tấp huấn công tác Văn thư, Lưu trữ gồm có: Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác Văn thư, Lưu trữ của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn công tác cải cách hành chính gồm có: Đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng chuyên môn huyện. Riêng Văn phòng HĐND - UBND huyện mời thêm công chức phụ trách Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả huyện; đại diện lãnh đạo Công an Huyện, Bưu điện, Chi Cục thuế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Công chức phụ trách công tác cải cách hành chính; Chủ tịch và công chức Văn phòng - Thống kê (01 phụ trách Bộ phận  Tiếp nhận và Trả kết quả, 01 phụ trách xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính) của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

(Quang cảnh các đại biểu tham dự tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2020)

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn các nội dung của lĩnh vực công tác văn thư lưu trữ như: Tổng quan về lập hồ sơ; hướng dẫn lập danh mục hồ sơ; hướng dẫn quy trình và phương pháp lập hồ sơ công việc; giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ; đồng thời, phổ biến, triển khai một số văn bản của Trung ương quy định về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành, giải đáp một số vướng mắc trong công tác văn thư của các đại biểu,…

          Đối với tập huấn công tác cải cách hành chính, các đại biểu được báo cáo viên triển khai các nội dung như: Công tác đánh giá Chỉ số cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính; điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng; công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

(Quang cảnh các đại biểu tham dự tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020)

Kết thúc các lớp tập huấn, các đại biểu đã tiếp thu, cập nhật được các kiến thức của các văn bản mới quy định, hướng dẫn của ngành về công tác văn thư lưu trữ, xác định rõ tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ nói chung và công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan nói riêng, góp phần đưa công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn huyện vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Đồng thời, trang bị kiến thức mới về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong tình hình mới./.

Thanh An, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh huyện Châu Thành