Xuất bản thông tin

null Kết quả rà soát thủ tục hành chính của Sở Y tế

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả rà soát thủ tục hành chính của Sở Y tế

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 06/KH-SYT ngày 15 tháng 01 năm 2020 về việc rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của ngành Y tế. Theo đó, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã tiến hành rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

(Quang cảnh hội nghị rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Sở Y tế)

Qua rà soát, kiến nghị đơn giản hóa gồm 26 TTHC (25 thủ tục cấp tỉnh và 01 thủ tục cấp huyện), chiếm tỷ lệ 21,85% trên tổng số TTHC của đơn vị thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh chữa bệnh; dược; mỹ phẩm, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; y tế dự phòng; pháp y; giám định y khoa cụ thể: Thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở cơ sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc; thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền); thủ tục đăng ký nội dung Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa; thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa; thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thủ tục cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; thủ tục cho phép đối với cá nhân  ngoài nước thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với điểm Sơ cấp cứu chữ thập đỏ; thủ tục cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam; thủ tục khám giám định thương tật lần đầu; thủ tục khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời; thủ tục khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương; thủ tục khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót; thủ tục khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát; thủ tục khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động; thủ tục hành chính giám định pháp y về thương tích.

Các nội dung Sở Y tế kiến nghị đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định TTHC áp dụng cho lĩnh vực: Khám bệnh chữa bệnh; dược; mỹ phẩm, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; y tế dự phòng; pháp y; giám định y khoa.

Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa là: 426.000.000 đồng (bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng)./.

Cẩm Tú - Văn phòng Sở Y tế