Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A triển khai thực hiện mô hình "Ngày thứ Bảy giải quyết thủ tục hành chính tại nhà"

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A triển khai thực hiện mô hình "Ngày thứ Bảy giải quyết thủ tục hành chính tại nhà"

Thực hiện Quyết định số 11578/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A đã xây dựng Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc thực hiện mô hình "Ngày thứ Bảy giải quyết thủ tục hành chính tại nhà", với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhưng không thể đến Ủy ban nhân dân (UBND) xã để làm thủ tục hành chính (đơn cử như người lớn tuổi, người khuyết tật, người già neo đơn và học sinh, sinh viên).

Quang cảnh công chức tiếp nhận TTHC tại nhà người dân

Theo đó, ngày 11 tháng 6 năm 2022, UBND xã Long Khánh A đã thành lập Đoàn giải quyết thủ tục hành chính gồm đại diện lãnh đạo UBND xã và công chức chuyên môn có liên quan đến tại nhà người dân để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 56 hồ sơ (trong đó, đăng ký khai sinh quá hạn: 08 hồ sơ; bổ sung hộ tịch: 03 hồ sơ; cấp bản sao trích lục hộ tịch: 05 hồ sơ; đăng ký lại khai sinh: 01 hồ sơ; cấp số định danh cho người đã có ngày tháng sinh: 17 hồ sơ; tư vấn hướng dẫn thủ tục thừa kế phân chia tài sản: 02 hồ sơ; hướng dẫn xuống trụ ranh cấp đổi giấy CNQSD đất: 01 hồ sơ; sao y sổ hộ khẩu, CMND: 08 hồ sơ; ký xác nhận đơn xin việc làm: 05 hồ sơ; xác nhận sơ yếu lý lịch cho học sinh, sinh viên: 06 hồ sơ).

(Niềm vui của người dân khi được giải quyết TTHC tại nhà)

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao sự hài lòng và tạo mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền địa phương với tổ chức, công dân; đồng thời, thông qua công tác giải quyết thủ tục hành chính tại nhà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, UBND xã Long Khánh A sẽ tiếp tục tổ chức thêm 05 đợt tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người dân theo thẩm quyền./.

Trần Mỹ - Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự