Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành. Vừa qua, Đoàn Kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính huyện Châu Thành do ông Lương Hoàng Minh - Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm tra việc chấp hành nghiêm trong giờ làm việc hành chính tại Ủy ban nhân dân (UBND) các xã: Hòa Tân, An Khánh và Phú Hựu.

(Quang cảnh kiểm tra công vụ tại UBND xã Hòa Tân)

Việc kiểm tra tiến hành đột xuất không thông báo trước thời gian và đơn vị được kiểm tra. Theo nhận xét đánh giá của Đoàn kiểm tra lúc đầu giờ làm việc buổi sáng của UBND các xã: Hòa Tân, An Khánh, Phú Hựu thì đa số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt giờ làm việc đúng theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra đã góp ý với các xã vấn đề như: Xây dựng lịch công tác phù hợp, cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; bố trí số lượng công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa phù hợp để thực hiện nhanh các yêu cầu thủ tục hành chính cho người dân; bố trí nơi ngồi chờ, thường xuyên nhắc nhở người dân ngồi đúng vị trí và giữ trật tự trong khi chờ giải quyết thủ tục hành chính; công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cần có thái độ lịch sự khi tiếp xúc và làm việc với Nhân dân.

(Quang cảnh kiểm tra công vụ tại UBND An Khánh)

Qua kiểm tra đã nhắc nhở, khắc phục kịp thời các trường hợp chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, giúp các địa phương thực hiện nâng cao hơn nữa tính kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ./.

          Đăng Phúc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành.