Xuất bản thông tin

null HUYỆN THÁP MƯỜI: Triển khai nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THÁP MƯỜI: Triển khai nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

    Vừa qua, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Tháp Mười (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Huyện) tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, có gần 100 đại biểu tham dự là công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp. Hội nghị do ông Lê Văn Vui, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Huyện chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Lê Văn Vui, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện triển khai các nội dung: Các văn bản có liên quan về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021; hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra thu thập thông tin đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn sử dụng hệ thống điều tra trực tuyến.

(Quang cảnh ông Lê Văn Vui, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện triển khai nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021)

Theo đó, nội dung cuộc tổng điều tra là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Thời gian tiến hành thu thập thông tin theo 02 giai đoạn: Giai đoạn 1, đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp thực hiện từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/5/2021; giai đoạn 2, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021./.

Hoàng Kha, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện