Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật đối với trường hợp treo bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

(Ảnh minh họa)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; thu phí, lệ phí theo quy định; phân loại, chuyển hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chuyển hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với trường hợp treo bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT để luân chuyển, giải quyết theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến thì Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tiếp nhận, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả theo quy trình giải quyết trực tuyến như quy trình hồ sơ giấy.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và PVHCC tỉnh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển đến; chuyển hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với trường hợp treo bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo đến Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, giải quyết theo quy định; đồng thời, trả kết quả cấp hoặc không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo thẩm quyền quy định và chuyển kết quả giải quyết đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định giải quyết TTHC tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn theo quy định.

Quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên thông được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ https://dongthap.gov.vn/wed/cchc, Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ https://snn.dongthap.gov.vn và Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://svhttdl.dongthap.gov.vn.

Mời xem chi tiết Quyết định số 1254/QĐ-UBND-HC tại đây./.

Tuyết Loan,  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp