Xuất bản thông tin

null HUYỆN LẤP VÒ: Thực hiện hiệu quả mô hình “Chứng thực 4.0”

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

HUYỆN LẤP VÒ: Thực hiện hiệu quả mô hình “Chứng thực 4.0”

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số hài lòng đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và giảm bớt thời gian đi lại chứng thực giấy tờ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò đã triển khai thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã khi thực hiện chứng thực bản sao các giấy tờ (giấy tờ tùy thân, bằng cấp đơn giản, ít thay đổi).

(Quang cảnh công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Một cửa UBND xã Mỹ An Hưng A)

Qua hơn 05 tháng triển khai thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” đã tiếp nhận giải quyết 804 hồ sơ, tất cả các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn, không có trường hợp giải quyết trễ hẹn. Ủy ban nhân dân xã Mỹ An Hưng A là đơn vị dẫn đầu của huyện thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” đã tiếp nhận và giải quyết 544 hồ sơ.

Mô hình bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả như: Giảm bớt thời gian, chi phí đi lại của người dân (khi đã thực hiện lần đầu dữ liệu đã lưu trên phần mềm “Hotrothutuc”). Kết quả thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người dân trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước./.

                                                       Bích Liễu, Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò