Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tuyên truyền thủ tục hành chính cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tuyên truyền thủ tục hành chính cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công xây dựng video clip tuyên truyền hướng dẫn hồ sơ thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, đối với thủ tục hành chính này, khi nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) và đóng phí là 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (đóng kèm lúc nộp hồ sơ). Thời hạn giải quyết thủ tục là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ, giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công.

Mời xem video clip. https://dongthap.gov.vn/en/web/svhttdl/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/2947854?plidlayout=5476./.

Anh Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch