Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tiếp tục hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tiếp tục hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Nhằm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và thay đổi thói quen nộp hồ sơ trực tiếp sang hình thức trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết TTHC.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tân Hồng tổ chức thực hiện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp xã)

          Các đội thanh niên tình nguyện của huyện chia thành 05 nhóm đến UBND các xã: Tân Phước, Tân Thành B, Tân Công Chí, An Phước và thị trấn Sa Rài, hướng dẫn người dân tạo tài khoản email, tạo tài khoản công dân, hướng dẫn các bước để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Bên cạnh đó, các đội tình nguyện còn tuyên truyền đến người dân về Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 và dịch vụ Bưu chính công ích.

          Qua hướng dẫn, nhằm giúp cho người dân, doanh nghiệp am hiểm cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, tiến đến thực hiện nộp hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, giảm bớt chi phí và thời gian đi lại khi có nhu cầu thực hiện TTHC. Đồng thời, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện với phương châm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”./.

Thùy Dung, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng