Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 5 năm 2021 với chuyên đề "Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2021", hội nghị do ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan.

 


(Quang cảnh Hội nghị)

Theo báo cáo, huyện thực hiện hiệu quả chủ trương "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" trên cơ sở nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; chú trọng các chỉ số thành phần có trọng số cao trong 09 chỉ số thành phần như: "Tính minh bạch 20%", "Hỗ trợ doanh nghiệp 20%", "Chi phí không chính thức 10%"; đồng thời, quan tâm các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền như: "Tính năng động", "Chi phí không chính thức" để làm trọng tâm thực hiện trong năm 2021.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC tiếp tục được Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo; các nhiệm vụ, nội dung CCHC được các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đó, có 25/38 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, một số mô hình được tiếp tục duy trì thực hiện và triển khai có hiệu quả như: Mô hình "Zalo an ninh" gắn với giải quyết thủ tục hành chính, mô hình "Cấp giấy chứng nhận tại nhà thuộc lĩnh vực công thương".

Qua đánh giá, phân tích, nhìn chung các chỉ số DDCI và CCHC của huyện tiếp tục duy trì các điểm chỉ số đạt được và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức 4 ít phát sinh; công tác thông tin, tuyên truyền chưa đa dạng hình thức, còn đơn điệu dẫn đến tổ chức, công dân chưa nắm rõ nội dung thực hiện các mô hình; còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; người dân còn phản ánh đến Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp về sự chậm trễ,  thái độ phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Khơi biểu dương các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay, cũng như xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với thực tế; đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục các chỉ số còn hạn chế, chưa đạt điểm hoặc đạt điểm chưa tối đa; tăng cường công tác giáo dục đối với công chức, viên chức về thái độ phục vụ và thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho tổ chức, công dân nhằm tiếp tục duy trì thứ hạng năm 2020./.

                         Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện