Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có ông Phạm Hoàng Ân, Phó Trưởng Phòng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ; ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy. Hội nghị do ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

(Quanh cảnh Hội nghị)

            Về công tác CCHC trong năm 2021, huyện đã kịp thời triển khai các Quyết định của UBND Tỉnh; công bố kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã, bộ phận chuyên môn của huyện; thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân được duy trì thực hiện,.... Về chỉ số CCHC năm 2021, huyện Thanh Bình xếp hạng thứ 4/12 huyện, thành phố trong Tỉnh, so với năm 2020 tăng 8 bậc. Đây là kết quả của sự phấn đấu nổ lực thực hiện quyết liệt của Huyện trong năm vừa qua.

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành huyện và các địa phương cần quan tâm đến việc giải quyết thủ tục hành chính; có kế hoạch khắc phục những hạn chế thiếu sót để nâng cao chỉ số CCHC, thực hiện tốt mô hình "Chính quyền thân thiện", "Công sở thân thiện" phục vụ nhân dân, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, có phát sinh nhiều hồ sơ và phải thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao được hiệu quả trong việc giải quyết TTHC công ở mức độ 3, mức độ 4 với tỉ lệ cao hơn. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, kỹ năng làm việc và tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CCHC, trước hết là trong cán bộ, công chức, viên chức ngay trong quá trình thực thi công vụ,….

(Quang cảnh ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2021)

Nguyễn Văn Ngây - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình