Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Kiểm tra trực tuyến cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân: Huyện Lai Vung, huyện Châu Thành và thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Kiểm tra trực tuyến cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân: Huyện Lai Vung, huyện Châu Thành và thành phố Sa Đéc

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021 (Đoàn Kiểm tra) tiếp tục làm việc trực tuyến đối với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lai Vung, huyện Châu Thành và thành phố Sa Đéc tại Hội trường Sở Nội vụ, hội nghị do ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

 

 

(Quang cảnh: Đoàn kiểm tra làm việc trực tuyến với các địa phương)

Qua kiểm tra tại các địa phương, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá, trong thời gian qua các địa phương thực hiện bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC); ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện CCHC; điểm sáng là các địa phương đều có mô hình mới, cách làm hay trong công tác CCHC như: Mô hình "Đăng ký hộ tịch lưu động, trả kết quả tại nhà và tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã An Phú Thuận", sổ tay "Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3" (huyện Châu Thành); mô hình đăng ký hộ tịch lưu động kết hợp thực hiện 3 trong 1 của phường Tân Quy Đông năm 2021 (thành phố Sa Đéc); mô hình "Giao dịch điện tử qua mạng về việc khai báo, điều chỉnh thông tin cá nhân, tăng, giảm thẻ bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội" (huyện Lai Vung),…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn còn một số hạn chế trong công tác CCHC như: Vẫn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử; giải quyết chậm trễ phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp chưa bảo đảm theo lộ trình quy định; chưa bảo đảm các chỉ tiêu được phân bổ đào tạo, bồi dưỡng; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số lĩnh vực chưa bảo đảm đúng quy trình và thời gian; một số lĩnh vực chưa thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, còn giải quyết hồ sơ trực tiếp tại phòng chuyên môn; còn tình trạng một số văn bản đi chưa thực hiện ký số 2 lớp,…

(Quang cảnh: Chủ trì hội nghị phát biểu kết luận Kiểm tra)

Ông Trần Minh Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì hội nghị đề nghị các địa phương chủ động, khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC, cũng những các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ Chỉ số đánh giá CCHC của các sở, ngành Tỉnh, UBND cấp huyện để sớm chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm chỉnh việc ký số văn bản điện tử theo đúng quy định. Đồng thời, phát huy hiệu quả, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay đã được địa phương triển khai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích…./.

Kim Kha, Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền