Xuất bản thông tin

null HUYỆN CAO LÃNH: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CAO LÃNH: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị huyện Cao Lãnh, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số cải cách năm 2021, tham gia hội nghị có ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch UBND Huyện và các Phó chủ tịch UBND Huyện; lãnh đạo các ngành chuyên môn thuộc UBND Huyện; UBND, công chức chuyên môn các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

(Chủ tọa Hội nghị gợi ý phát biểu)

Huyện Cao Lãnh xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế -  xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của Nhân dân, phòng chống tham nhũng hiệu quả trong cán bộ, công chức. Theo đó, Huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện với phương châm xây dựng "chính quyền thân thiện, phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân", lấy sự hài lòng làm thước đo đánh giá kết quả phục vụ của chính quyền.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Nhiều mô hình CCHC được áp dụng phát huy hiệu quả và tiếp tục duy trì, nhân rộng như: Mô hình "Nụ cười công sở", mô hình "3 trong 1"; mô hình hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích; văn hoá xin lỗi các tổ chức, cá nhân khi sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thiết lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận, giải quyết kịp thời và thoả đáng các nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương,… góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của Tỉnh trong năm 2021, hội nghị đã phân tích nguyên nhân và các giải pháp khắc phục các tiêu chí có chỉ số thấp như: Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua địch vụ bưu chính công ích (BCCI); áp dụng, duy trì, cải tiến và tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động cơ quan,…

Ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại Hội nghị

Nhằm tiếp tục tạo bước chuyển trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển, thời gian tới. Chủ tịch UBND Huyện ông Lê Chí Thiện đề nghị các cơ quan huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng chỉ số thành phần CCHC (ParIndex); chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT); trao đổi ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương qua Email công vụ; vận hành có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử iDesk nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc; thực hiện hồ sơ điện tử, giảm hồ sơ giấy.

Đồng thời, ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch UBND Huyện cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương vì Nhân dân phục vụ. Tổ chức rà soát, phân công hợp lý, tránh chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nhanh chóng khắc phục những hạn chế do Tổ kiểm tra chỉ ra; khắc phục ngay tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần đối với tổ chức, công dân; ban hành bảng điểm để chấm điểm CCHC đối với các ngành chuyên môn Huyện. Ngoài ra, cần công tác tăng cường giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc triển khai, thực hiện công tác CCHC; khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS)./.

   Ngọc Hảo, Phòng Nội vụ huyện Cao Lãnh