Xuất bản thông tin

null SỞ CÔNG THƯƠNG: Tổ chức triển khai các quy định về thủ tục hành chính tại địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ CÔNG THƯƠNG: Tổ chức triển khai các quy định về thủ tục hành chính tại địa phương

Nhằm tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền quy định mới liên quan đến thủ tục hành chính, những kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý đến người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức 12 lớp triển khai kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2020, tại 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, có trên 800 lượt người dự (đại diện: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ).

(Quang cảnh hội nghị triển khai các quy định về thủ tục hành chính tại địa phương)

Tại hội nghị tập huấn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được các báo cáo viên triển khai các quy định mới về an toàn thực phẩm, trình tự thực hiện thủ tục hành chính, các loại thủ tục do ngành công thương tiếp nhận, tự công bố sản phẩm, các quy định về xử lý vi phạm hành chính,

Ngoài ra, Sở Công Thương còn tuyên truyền Đề án thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công; Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp; mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua các lớp triển khai đã cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm, các chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm, giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết khi có yêu cầu giải quyết./.

Kim Sương, Sở Công Thương