Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: UBND xã Tân Thuận Đông duy trì mô hình Tổ hỗ trợ giúp Dân về thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: UBND xã Tân Thuận Đông duy trì mô hình Tổ hỗ trợ giúp Dân về thủ tục hành chính

Mô hình Tổ hỗ trợ giúp Dân về thủ tục hành chính được UBND xã Tân Thuận Đông thành lập năm 2015 tại địa bàn ấp Đông Định (sau đây gọi là Tổ), Tổ do Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, các thành viên gồm: Các công chức chuyên môn và Trưởng ban Nhân dân ấp Đông Định.

(Quang cảnh công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân tại Ban Nhân dân ấp Đông Định, xã Tân Nhuận Đông)

  Vào ngày thứ Năm hằng tuần tại Ban Nhân dân ấp Đông Định, Tổ giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, công chức được phân công trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả các loại thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân đúng theo quy định. Theo đó, công chức sẽ ra phiếu hẹn và hẹn trả kết quả đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực “3 trong 1”, căn cứ vào phiếu hẹn, các công chức chuyên môn có trách nhiệm tham mưu giải quyết hồ sơ đúng theo thời gian. Bên cạnh đó, còn phân công công chức trả kết quả giải quyết TTHC tận nhà đối với người lớn tuổi, người già neo đơn,…

Trong năm 2019, Tổ đã hỗ trợ được 210 người dân đến làm thủ tục, với 263 hồ sơ thuộc các lĩnh vực như: Khai sinh, trích lục khai sinh; kết hôn, trích lục kết hôn; khai tử, trích lục khai tử; xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp giấy CMND,... Trong đó, lĩnh vực khai sinh, trích lục khai sinh chiếm số lượng nhiều nhất với 46 hồ sơ. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2020 thực hiện được 256 hồ sơ. Theo ước tính, trong năm 2019, mô hình đã góp phần làm giảm chi phí đi lại cho người dân trên 13.800.000 đồng.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, UBND xã Tân Thuận Đông tiếp tục duy trì mô hình, góp phần nâng cao nhận thức của người dân thông qua việc hỗ trợ giải quyết TTHC vào ngày thứ Năm hằng tuần gắn với tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức xã, cán bộ ấp gần dân, sát dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân,…

Qua thực hiện mô hình đã nhận được sự đồng tình cao của người dân, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ./.

Lư Liễm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh