Xuất bản thông tin

null BỘ XÂY DỰNG: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch kiến trúc

Chi tiết bài viết Tin tức

BỘ XÂY DỰNG: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch kiến trúc

Vừa qua, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1186a/QĐ-BXD về công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Quyết định đã công bố mới 07 thủ tục hành chính, trong đó: Đối với cấp trung ương là 01 thủ tục về công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh là 06 thủ tục: (1) cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; (2) cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc; (3) cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; (4) gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc; (5) công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam; (6) chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.

          Xem chi tiết tại Quyết định số 1186a/QĐ-BXD tại địa chỉ http://sxd.dongthap.gov.vn/.

Trung Hiếu - Sở Xây dựng