Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022. Hội nghị do ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì.

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 của UBND Tỉnh, từ đầu năm 2021, UBND Thành phố đã kịp thời ban hành và triển khai Kế hoạch CCHC của Thành phố đến tất cả các phòng, ban, ngành Thành phố và UBND các xã, phường. Qua đó, Thành phố đã tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 đạt 100% nhiệm vụ đề ra, với nhiều kết quả nổi bật như: Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố và các xã, phường đúng quy định, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt 100%; đã tiếp nhận và giải quyết 233 TTHC cung cấp mức độ 3, mức độ 4; kiến nghị đơn giản hoá đối với 05 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 18 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định nhân rộng 03 mô hình gồm: Mô hình "Ngày Chủ Nhật thân thiện" của UBND Phường 2; mô hình "Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính" của UBND Phường 11 và mô hình "Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính" của UBND phường Hòa Thuận.

Tại Hội nghị, ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND Thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về công tác CCHC như: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC trên địa bàn Thành phố bằng nhiều hình thức thích hợp, để tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng và tự giác ủng hộ, chấp hành các chủ trương về công tác CCHC của UBND Thành phố; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố và các xã, phường đúng quy định, bảo đảm tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt 100%; thực hiện công khai, niêm yết đầy đủ các TTHC mới được công bố; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ (phần mềm quản lý lịch công tác, quản lý văn bản, phần mềm giao việc,….) trong hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

(Quang cảnh: Ký cam kết thực hiện cải thiện chỉ số CCHC năm 2022)

Ngoài ra, năm 2022, UBND Thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu cải thiện Chỉ số CCHC được xếp vào top 5 địa phương dẫn đầu, để đạt được mục tiêu đó, tại Hội nghị, Thủ trưởng các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND 15 xã, phường đã ký cam kết thực hiện cải thiện chỉ số CCHC năm 2022 với các nội dung như: Triển khai thực hiện đạt 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2022; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 bảo đảm nội dung và thời gian quy định; thực hiện rà soát TTHC và đề xuất phương án đơn giản hóa đạt 100% chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định; tỷ lệ sớm hạn, đúng hạn đạt 100%; không xảy ra tình trạng trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử; tỷ lệ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện TTHC đạt trên 50%,…

(Quang cảnh: Thí sinh đạt giải I, II của Cuộc thi viết)

Nhân dịp này, UBND Thành phố cũng đã khen thưởng 01 tập thể và 11 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi viết với chủ đề "Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4"./.

Mi Lê, Trung tâm VHTT-TT Thành phố