Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Tổng kết công tác thực hiện chỉ số CCHC và chỉ số DDCI

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Tổng kết công tác thực hiện chỉ số CCHC và chỉ số DDCI

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Chỉ số DDCI và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị do ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì.

 

(Quang cảnh Hội nghị tổng kết)

Theo báo cáo đánh giá, toàn huyện đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 113.468 hồ sơ (cấp huyện 21.146 hồ sơ, cấp xã 92.322 hồ sơ). Trong đó, đã giải quyết đúng hẹn 70.395 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn; trong đó, số hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được 266 hồ sơ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực kinh doanh, đất đai, xây dựng, thuế từ cấp xã đến cấp huyện là 1.819 hồ sơ; chuyển Bưu chính công ích cho người dân được 4.046 hồ sơ; mô hình hẹn giờ tại nhà là 02 hồ sơ lĩnh vực kinh doanh.

Tuy công tác cải cách hành chính năm 2020 huyện giảm 02 thứ hạng so với năm 2019, nhưng chỉ số tăng 1,04% so với năm 2019. Đối với chỉ số DDCI năm 2019 huyện nằm trong nhóm Khá tốt và điểm số tăng 3,50 so với năm 2018.

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của huyện; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đề xuất những sáng kiến mới trong công tác cải cách hành chính; tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên với các doanh nghiệp để nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát.

            Đồng thời tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

(Quang cảnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020)

                      Nguyễn Văn Ngây, Viên chức Phòng Nội vụ huyện