Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) thành phố Cao Lãnh đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Nội dung kiểm tra gồm: Tình hình và kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về cải cách hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; hệ thống rà soát cập nhật các quy định mới của pháp luật quy định về thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; công tác tổ chức bộ máy biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; công tác quản lý công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước tại cơ quan, đơn vị,...

(Quang cảnh Đoàn kiểm tra làm việc tại địa phương)

Qua đó, trong 6 tháng đầu năm Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 09 xã, phường, tại mỗi địa phương Đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tại địa phương cũng như việc thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể có trên 95% hồ sơ đúng hẹn. Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ sơ, sổ sách tại Bộ phận Một cửa được thực hiện đầy đủ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết công việc cũng được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh (thực hiện tốt các phần mềm ứng dụng, các máy tính đều có cài đặt phần mềm diệt virut, cài đặt mật khẩu bảo mật,…).

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, các địa phương vẫn còn có một vài hạn chế như: Vẫn còn hồ sơ trễ hạn trên phần mềm một cửa; chưa xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống; thủ tục hành chính của Tỉnh mới ban hành chưa niêm yết kịp thời; có đơn vị chưa tự kiểm tra CCHC theo quy định.

Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực và nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC; đồng thời, hạn chế thấp nhất những sai sót, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

                                              Phương Nga, Trung tâm VHTT-TT thành phố Cao Lãnh