Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk) cho 25 cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham dự.

Quang cảnh hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Tại Hội nghị tập huấn các cán bộ, công chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được phổ biến các kiến thức về chữ ký số và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ ký số trên phầm mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk); thực hành và giải đáp một số thắc mắc về cấu hình hệ thống của phần mềm; ký số tài liệu PDF; xác thực chữ ký trên tài liệu PDF,…

Qua Hội nghị tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Được biết, trong năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tập huấn trực tuyến cho công chức phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh về phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) và chữ ký số điện tử./.

 Quốc Cường, Sở Thông tin và Truyền thông