Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ điện tử trên môi trường mạng cho các xã, phường

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ điện tử trên môi trường mạng cho các xã, phường

Trong 2 tuần đầu tháng 6 năm 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc tổ chức hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ điện tử trên môi trường mạng cho từng cán bộ, công chức tại các xã, phường và các phòng, ban chuyên môn thành phố nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn.

Mặc định mẫu

 

(Quang cảnh đoàn làm việc với UBND Phường 2 thành phố Sa Đéc)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, công chức phụ trách công nghệ thông tin phòng Văn hóa và Thông tin và viên chức chuyên môn văn thư - lưu trữ của phòng Nội vụ thành phố đã đến từng xã, phường, phòng, ban thành phố để hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm iDesk, cách tạo lập hồ sơ điện tử, ký số 2 lớp trên phần mềm theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị một số kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trên môi trường mạng./.

            Nguyễn Thanh Hiền, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố