Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích để phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích để phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 30/UBNDKSTTHC ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận tiện, nhanh chóng cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế đi lại, không tụ tập đông người nơi công cộng, góp phần vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 và khắc phục hạn chế qua kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính của Sở năm 2021.

Vừa qua, Sở Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông báo số 1824/TB-SVHTTDL ngày 05/7/2021 về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, khi có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Tỉnh chuẩn bị hồ sơ đủ thành phần theo quy định; nộp theo hướng dẫn tại Mục Thủ tục hành chính của Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: https:svhttdl.dongthap.gov.vn/.

(Ảnh minh họa tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp)

Cụ thể, thông báo hướng dẫn các bước để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ mức 3,4; nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tra cứu tiến độ thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp.

Biết thêm chi tiết vui lòng xem tại đây./.

Anh Châu ,Văn phòng Sở VH,TT&DL