Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022

  Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân TP Cao Lãnh về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2022. Ngày 10/06/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC cho đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách cải cách hành chính (CCHC) tại các phòng chuyên môn thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, công chức đầu mối kiểm soát TTHC, công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, phường.

          Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, ông Huỳnh Thanh Sang và ông Nguyễn Minh Trí đến từ Trung tâm kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các nội dung như: Văn bản về công tác rà soát, đánh giá TTHC; hướng dẫn và thực hành cách thức rà soát, đánh giá TTHC; lập phương án đơn giản hóa TTHC; tính chi phí khi trước và sau khi thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo đúng quy định; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ rà soát, đánh giá TTHC tại các đơn vị, địa phương.

Buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá TTHC, góp phần hoàn thành mục tiêu và tiến độ của Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022.

Mi Lê, Trung tâm VH - TT và TT TP Cao Lãnh